1. Aanmelden van de businesscase

Elke aanvraag voor een investering vanuit HIZ wordt beoordeeld door een Investeringscommissie. Ondernemingen kunnen op twee manieren een businesscase aanmelden bij deze Investeringscommissie.

  • Er wordt rechtstreeks contact gezocht via deze website waarna meer informatie volgt. Indien nodig, kan na een rechtstreekse aanmelding geadviseerd worden om eerst advies te vragen van een innovatieadviseur van het HIP.
  • De onderneming wordt voorgedragen door een innovatieadviseur van het HIP (zie ook ‘Meer over HIZ’). De innovatieadviseur kent de criteria en helpt de businesscase voor te bereiden.

 

2. Presentatie van de businesscase

Wanneer de innovatie en de onderneming voldoen aan de criteria van het HIZ, presenteert de ondernemer zijn businesscase aan de Investeringscommissie. Elke twee maanden is er een sessie waarin ondernemingen hun pitch kunnen doen. De ondernemer stuurt ter voorbereiding de volledige businesscase met een onderbouwing van de financieringsvraag.

 

3. Advies van de Investeringscommissie

Na de pitch brengt de Investeringscommissie een toelatingsadvies uit aan de directie van HIZ.

 

4. Afronding met directie

De directie rondt de verdere voorwaarden met de ondernemer af, zoals afspraken over equity, wijze van rapportage, enzovoorts. Er wordt een dedicated accelerator programma samengesteld in combinatie met milestones.