versnelt innovatie

Health Investments Zwolle B.V. (HIZ) investeert in innovatieve zorgondernemingen die producten ontwikkelen die het voor patiënten en professionals mogelijk maken om virtuele ziekenhuiszorg te ontvangen en te leveren en de start-up fase zijn ontgroeid. Deze innovatieve producten verbeteren aantoonbaar de kwaliteit van zorg en verminderen de kosten.

Investeren 
in zorg

Hier vindt u het antwoord op een aantal vragen. Indien u meer informatie wilt, of benieuwd bent wat HIZ voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen via contactformulier.

HIZ biedt jonge innovatieve zorgondernemingen, die voldoen aan de criteria, een financieringsaanbod, gedragen door het HIZ-investeringsfonds. Door een focus op een zo hoog mogelijk rendement, wordt de jonge onderneming geholpen om in de expansiefase bedrijfseconomisch gezond te worden. De looptijd van de investeringen is 3 tot 5 jaar. Naast financiële middelen, bestaat het aanbod tegelijk uit specialistische, dedicated begeleiding van de betreffende ondernemer en de onderneming.
 • Het gaat om een jonge, innovatieve onderneming op gebied van virtuele ziekenhuiszorg.
 • Het product heeft internationale marktpotentie en een proof of concept.
 • Het product verbetert meetbaar de kwaliteit van de zorg vergeleken met huidige technieken.
 • Het product behaalt meetbaar een kostenreductie voor het totale zorgtraject van patiënten met een internationaal erkend ziektebeeld.
Alle aanvragen voor HIZ worden beoordeeld door een Investeringscommissie op basis van een pitch. Voor de voorbereiding op de pitch is er ondersteuning van de innovatieadviseurs van het Health Innovation Park (HIP). Zie verder ook ‘werkwijze’ voor meer informatie over het aanvraagtraject.

In de brede regio Zwolle, een gebied van circa 645.000 inwoners, is er veel aandacht voor de ontwikkeling van toegepaste medische techniek. Grote onderwijsinstellingen zoals Hogeschool Windesheim, de nabijheid van vier universiteiten op een uur rijafstand en het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland, de Isala klinieken, dragen daaraan bij.

Ontgroeien
Mede daarom is in Zwolle ‘Health Innovation Park’ (HIP) opgericht met vertegenwoordigers die belangen hebben op gebied van politiek, zorg, onderwijs en bedrijfsleven. HIP biedt startende ondernemers in de zorg begeleiding in de opstartfase van hun onderneming. Voor ondernemingen die deze fase ontgroeien is er vervolgens Health Investments Zwolle BV (HIZ).

Onderscheiden
HIZ richt zich op ondernemingen die de start-up fase ontgroeien en zich bezighouden met virtuele ziekenhuiszorg. Er wordt specifieke voor deze productgroep gekozen omdat dit soort producten veel maatschappelijke en commerciële potentie hebben en daarom ook meest kansrijk zijn voor het aantrekken van het benodigde durfkapitaal. Bovendien kan HIZ zich zo op nationaal en internationaal niveau onderscheiden van andere initiatieven op gebied van investeringen in zorginnovaties.

Begeleiding
HIZ beoogt nadrukkelijk meer te zijn dan een investeringsfonds op financieel gebied. Er wordt ook geïnvesteerd in dedicated begeleiding van de ondernemer en de onderneming door specialisten met relevante ervaring, kennis en expertise. Er wordt gewerkt op basis van een accelerator programma met milestones.

Structuur
HIZ bestaat uit een Investeringscommissie, een directie, een Raad van Commissarissen en participanten. De financiële middelen voor de investeringen komen dan ook via de uitgifte van aandelen aan deze participanten. Het zijn veelal particuliere en corporate partijen die zelf in de zorg actief zijn of daar affiniteit mee hebben.

Winst
De rendementen uit de investeringen die het HIZ doet, worden uitbetaald als dividend aan participanten en deels ook weer gebruikt om nieuwe investeringen mogelijk te maken. HIZ wil een blijvende bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van medische technologie, voor een betere kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg en voor verdere ontwikkeling van de regio Zwolle.

Initiatiefnemers
Health Investments Zwolle is een initiatief van private en corporate investeerders uit de zakelijke en medische dienstverlening (specialisten).

Werkwijze HIZ

Meer informatie

Gegevens HIZ

Indien u meer informatie wilt, of benieuwd bent wat het HIZ voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen via dit formulier of onderstaand e-mailadres.

Dr. Stolteweg 68
Postbus 1226
8001 BE Zwolle
info@healthinvestmentszwolle.nl

Neem contact op

  uw naam*

  uw e-mailadres*

  uw telefoonnummer

  uw bericht

  Dit formulier is beschermd door reCAPTCHA en de google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

  Velden met een * zijn verplicht.

  Health Investments Zwolle is een partner van Health Innovation Park regio Zwolle.